Archiwa tagu: tania energia

spalanie_smieci_recykling

Jak działają spalarnie?

Co robisz z odpadami, segregujesz a może niekonieczne bo i tak wszystko trafia do śmieciarki, a finał wędrówki każdego śmiecia to spalarnia. Spalarnie to sposób na ogrzewanie wody a nawet wytwarzanie energii, wiele odpadów jest bardzo kalorycznych, z dodatkiem biomasy czy  drewna może spokojnie wyprodukować energię dla samej siebie i okolicznych budynków.

Konsultacje społecznie na temat wybudowania spalarni trwają w wielu regionach kraju. Chociaż tańszą ciepłą wodę i prąd chcą wszyscy to spalarniom mówimy zdecydowanie nie.  Musimy wybrać czy wolimy takie zagospodarowanie odpadami czy hałdy śmieci walające się po ziemi. Smród, zatrucie zbiorników wody, zagrożenia są takie same jak w przypadku spalarni, a wydaje mi się, że lepiej zagospodarować niż biernie patrzeć na góry walających się puszek.

Hierarchia postępowania z odpadami:

1) zapobieganie powstawaniu odpadów,

2) przygotowywanie do ponownego użycia,

3) recykling,

4) inne procesy odzysku,

5) unieszkodliwianie.

Jak widać mamy kilka sposobów na zagospodarowywanie odpadów, ale pomimo tego, bardzo wiele śmiecie trafia na wysypisko. Tam nie ma już dla nich drogi powrotnej. Okazuje się, że spalarnie rozumienie jako zakłady przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do powietrza, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych; jeżeli współspalanie odpadów odbywa się w taki sposób, że głównym celem tej instalacji nie jest wytwarzanie energii ani wytwarzanie produktów materialnych, tylko termiczne przekształcenie odpadów, wówczas instalacja ta uważana jest za spalarnię odpadów. Powyższy opis jak wdać bardo długi, ale kompleksowo określa co może być uważane za spalarnię.

Spalarni mówimy NIE..

Koszty, marnowanie zasobów oraz zanieczyszczenia jak i niekonsekwencje wynikające z przepisów prawa. Wszystko to jest argumentami przeciwko spalarni. Co kryje się za kosztami. Otóż obliczono, że zagospodarowanie 100 tys. ton odpadów będzie kosztować o wiele więcej niż składowanie, składowanie to też najtańsza forma radzenia sobie z odpadami.

  • Wysypisko: 200 mld zł powierzchnia 40 ha; czas eksploatacji 20 lat; wysokość hałdy 10 m; współczynnik zagęszczenia odpadów 2,5;
  •  Kompostownia: 208 mld zł
  • Spalarnia: 1.135 mld zł spalarnia wyposażona dwustopniowy system oczyszczania gazów spalinowych; współczynnik działania spalarni 85%.

Technologie, maszyny, koszty obsługi wszystko ma wpływ na całościową kalkulację kosztów. Zapytam jeszcze raz, co wolicie ciepłą wodę ze śmieci czy góry odpadów na 10-20 metrów?  Koszt wiąże się też z tym, że odpady nie zawsze są kaloryczne, śmieci są mokre a część jest niepalna. Z drugiej jednak strony odpowiednie mieszanki z dodatkami mogą skutecznie zniknąć z powierzchni. Spalanie przegrywa definitywnie z recyklingiem, w przypadku takich materiałów jak papier/tektura recykling bardziej się opłaca. Spalanie daje 3000BTU/b a recykling aż 20550BTU/b. Co więc jest przeszkodą dla recyklingu, my i nasze zachowania, nasze nieumiejętne segregowanie odpadów. Brudne plastikowe butelki czy kubki po jogurcie nie mogą trafić ponownie do wykorzystania, jeśli nie zostaną umyte. Niepotrzebnie też tłuczemy butelki. Rozbite szkło nie jest już odpadem selektywnym i nie powinno kłaść się go do worków. Czy dobrym sposobem na recykling szkła będzie kaucja za butelki. Dziś można wymienić tylko niektóre butelki po piwie.

Rachunki za prąd

Czy klienci mogą wybrać dostawcę energii elektrycznej?

Niektórzy klienci mają możliwość wyboru alternatywnego dostawcy energii elektrycznej. Ta opcja dla konsumenta jest często nazywana wyborem detalicznym pojedynczego klienta. Zastępcą dostawcy jest firma, która generuje energię a na podstawie koncesji może być podmiotem dokonującym obrotu na rynku energii elektrycznej. Alternatywny dostawca nie może być natomiast tą samą firmą, która jest właścicielem linii energetycznych, które dostarczają energię elektryczną do odbiorców. Alternatywny dostawca może zostać partnerem bądź działać w grupie kapitałowej wraz z dystrybutorem, często pod jedną nazwą.

Niezależnie od dostawcy energii elektrycznej, narzędzie dystrybucji dostarcza zakontraktowanej energii elektrycznej do licznika i wiąż się z naliczaniem opłat za tę usługę. Usługi mogą być rozliczane w skonsolidowanym rachunku, gdzie energia elektryczna i inne koszty są wyszczególnione osobno lub usługi mogą być rozliczane  przez obie spółki osobno, tzw. podwójny system rozliczeń.  Obecnie nie ma możliwości wyboru, trzeba wiedzieć, że po zmianie sprzedawcy  energii wystąpi podział rozliczeń na dwie faktury.

Ogólnie rzecz biorąc, wybór detalicznych odbiorców jest dostępny tylko dla klientów obsługiwanych przez spółki, które mają w sowich cennikach oferty z taryfy G. Obecnie decyzję o wyborze nowego dostawcy podjęło prawie pół miliona odbiorców. Część z nich nie ukrywa, że zmiany dokonało w wyniku oszustwa firmy sprzedażowej. Inni liczą oszczędności nawet 30 proc. w skali roku z powodu spadku ceny za kwh.

Energia odnawialna, skąd pochodzi?

Energia odnawialna, to pojęcie ma bardzo pozytywne skojarzenia. Chociaż istnieje wiele form energii odnawialnej, to słysząc to pojęcie zawsze w myślach mamy wiatraki albo, solary. Są to, co prawda różne źródła pozyskiwania energii, to większość z tych odnawialnych źródeł energii zależy w ten czy inny sposób na działanie promieni słonecznych. Wiatr i elektrownie wodne są bezpośrednim wynikiem różnicy ogrzewania powierzchni Ziemi, co prowadzi do poruszania się wirnika, zasilania generatora i przekształcenia energii mechanicznej w elektryczną. Energia słoneczna jest bezpośrednim wynikiem konwersji światła słonecznego za pomocą paneli i kolektorów. Biomasa to nic innego jak przechowywana energia światła słonecznego zawarta w roślinach, bez niej przecież nie urosną. Innym odnawialnym źródłem energii, które nie zależy od światła słonecznego to energia geotermalna, która jest wynikiem rozpadu radioaktywnego w skorupie ziemi, w połączeniu z energią pływów, które jest konwersją energii grawitacyjnej.

Solar Energy

Ta forma energii opiera się na mocy syntezy jądrowej, jak pochodzi  z jądra Słońca, czyli energii słonecznej. Energia ta może być pobierane i przekształcana na kilka różnych sposobów. Zakres wykorzystania zaczyna się od słonecznego ogrzewania wody za pomocą kolektorów słonecznych lub bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego i przetwarzania na energię elektryczną przy użyciu lustra lub ogniw fotowoltaicznych.

Energia wietrzna

Ruch w atmosferze jest napędzany przez różnicę temperatury jaka jest na powierzchni Ziemi. Energia wiatrowa może być stosowana do pompowania wody lub wytwarzania energii elektrycznej, ale wymaga dużego zapotrzebowania powierzchniowego w celu wytworzenia dużej ilości energii. Fermy wiatrowe powstają w skupiskach, na terenach, na których nie opłaca się uprawiać roli. Mapa Polski wskazuje, że najdogodniejsze warunki występują na północy i południu kraju. Wiatraki stawiane bez pozwolenia nie nie uzyskają akceptacji dystrybutora i nie będą podłączone do sieci. Problem elektrowni wietrznych pojawia się zwykle kiedy wiatrak znajduje się za blisko obszarów zabudowanych. Mieszkańcy występują o odszkodowania za wiatrak w sąsiedztwie, czyli za obniżenie wartości ich działki.

Energia wodna

Ta forma wykorzystuje potencjał grawitacyjny, podwyższone wody, które zostały „przyniesione” z oceanów przez światło słoneczne. Większość dostępnych lokalizacji dla elektrowni wodnych są już stosowane w krajach rozwiniętych. Woda nie tylko napędza turbinę, ale także chłodzi generatory, dlatego aby powstała elektrownia należy zagospodarować spory kawałek akwenu wodnego.

 Biomasa

Takie jest określenie dla energii pochodzącej z roślin. W tej postaci energia wykorzystywana  jest bardzo na całym świecie. Niestety, najbardziej popularne jest palenie drzew w celu pozyskania ciepła. Proces ten uwalnia dużą ilością gazów dwutlenku węgla do atmosfery i jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do niezdrowego powietrza.. Niektóre z bardziej nowoczesnych form energii z biomasy wynikają z generacji metanu i produkcji alkoholu. Biomasa jako produkt pochodzenia roślinnego nie zawiera w sobie wielu kalorii, dlatego nie może zastąpić węgla.

Wodór i ogniwa paliwowe

Nie są to odnawialne źródła energii, ale potrafią zaspokoić spore zapotrzebowanie. Wodór może być spalany jako paliwo. To czyste spalanie paliwa może oznaczać znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia w miastach. Atom wodoru, można stosować w ogniwach paliwowych, które są podobne do baterii wykorzystywanych do zasilania silnika elektrycznego. W każdym przypadku znaczącej produkcji wodoru wymaga to obfity mocy. Ze względu na potrzeby energii do wytworzenia początkowego wodoru, wynik jest przenoszenie zanieczyszczeń z miast do elektrowni. To chłodzenia reaktora potrzebne są duże ilość wody, dlatego elektrownie zwykle znajdują się obok zbiorników wodnych.

Inne formy energii. Energia z pływów, oceanów i gorącej fuzji wodoru są inne formy, które mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej. Każdy z nich jest omówiony szczegółowo w końcowy wynik jest, że każdy cierpi z jednego lub innej istotnej wady i nie można powoływać się w tym czasie, aby rozwiązać kryzys nadchodzącą energii.