Archiwa tagu: energia elektryczna

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Najprościej nie używać niepotrzebnych urządzeń, a te które muszą być włączone niechaj będą   używane z rozwagą. Niestety, nie jest to takie proste. Dlatego prezentuję  kilka prostych wskazówek dotyczących oszczędzania energii. Sprawdź jak można łatwo zmniejszyć codzienne zużycie energii, a tym samym obniżyć koszty i chronić środowisko.

Wybór urządzenia energooszczędnego

Przy wyborze urządzenia gospodarstwa domowego, warto zapoznać się z jego zużyciem. Oznaczone są  etykietą energetyczną, najlepiej wybierać te zakwalifikowane do klasy AAA. W przypadku szczególnie dużych urządzeń gospodarstwa domowego, warto wybierać te, które charakteryzują się technologią oszczędzania. Klasy zużycia energii oznacza się od A do G, w kolejności od niskiego zużycia energii, aż do G dla urządzeń, które są szczególnie nieefektywne. Oznakowania te są stosowane do urządzeń chłodzenia, zamrażania, suszenia i prania, podgrzewania jak również żarówek do użytku domowego.

Jak możesz oszczędzać energię elektryczną

średnica garnka lub patelni o dopasowanej dolnej strefie gotowania, pomaga zaoszczędzić do 30 procent energii. Należy również upewnić się, że garnek jest dobrze przykryty.

Nie zawsze musisz podgrzewać piekarnik znam włożysz do niego ciasto. Zapoznaj się z przepisem, czy faktycznie musisz tak zrobić. Wyłącz urządzenie na 10 minut przed końcem, dojdzie ono w wysokiej temperaturze, ale piecyk nie będzie pobierał już energii.

Nigdy nie wkładaj do lodówki nic gorącego czy ciepłego. Pozostaw potrawę do schłodzenia w temperaturze pokojowej. Przeciętna temperatura lodówki jest w pełni wystarczająca do chłodzenia żywności, ale nadmiar ciepłego pożywienia nie tylko zwiększy pobór energii, ale także może popsuć urządzenie.

Zmywarka nie oszczędza ani wody ani energii. Pomaga tylko zaoszczędzić czas. Dlatego dbaj o to, aby nie nigdy nie była włączana gdy nie jest do końca zapełniona.

Nie pozostawiaj urządzeń małego AGD w trybie stand bye, pomoże to rocznie zaoszczędzić nawet 40 złotych. Im więcej urządzeń tak pozostawisz tym więcej energii marnujesz.

Korzystając z ogrzewania akumulacyjnego, warto postawić na taryfę dwustrefową, prąd potrzebny do ogrzewania będzie pobierany w czasie tańszego naliczania.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Wyłączenia prądu – gdzie szukać pomocy?

Planowane wyłączenia energii są prawem a niekiedy obowiązkiem dostawców energii, którzy działając na podstawie ustawy prawo energetyczne muszą dbać o sprawność sytemu przesyłowego.  Planowane naprawy mają na celu wymianę urządzeń jak i naprawę starych i uszkodzonych elementów sieci. Przyjmuje się , że planowana przerwa nie może trwać dłużej jak 16 godzin. Z mocy prawa dystrybutor jest zobowiązany powiadomić o terminie planowanych przerw, w sposób zwykle przyjęty. Zwykle są to zawiadomienia umieszczane w miejscach do tego przyjętych tj. tablicach ogłoszeń. Informacje na ten temat znajdują się na stronach dystrybutorów, a niektóre spółki wysyłają powiadomienia na e-mail bądź sms’em. Odbiorców przemysłowych, głównie producentów, zakład energetyczny ma obowiązek powiadomić pisemnie, co najmniej trzy dni przed planowaną przerwą.

Przerwy nieplanowane

Awaria to nieodłączny element zasilania, zwykle powodowane są burzą bądź wichurą. Wówczas zakład ma nawet 24 godziny na usunięcie awarii jeśli jest to nieplanowana przerwa, przerwy, które zyskają miano przerw katastrofalnych będą trwały nawet 48 godzin.

Oszczędzaj energię

Urządzenia takie jak lodówka czy zamrażarka są przystosowane do zaników energii i mogą przez jakiś czas utrzymywać niską temperaturę. Dlatego nie otwieraj lodówki i zamrażarki, nie wiesz kiedy pojawi się zasilanie, więc lepiej oszczędzać zgromadzone w środku zimno.

Skorzystaj z bonifikaty

Dystrybutor nie powiadomił o planowanej przerwie, możesz starać się o bonifikatę. Podobnie w sytuacji, kiedy przerwa, nawet planowana trwałą dłużej. O zadośćuczynienie można starać się pisemnie, wnosząc pismo na adres dystrybutora. O przysługującym prawie odbiorcy energii więcej można poczytać na stronach terenowych dostawców.

Jak zlokalizować wyciek energii elektrycznej?

Wyciek elektryczny prowadzi do strat energii, uszkodzeń urządzeń jak i zawyżania rachunku za energię. Warto, więc posiadać o nim informację, więc nie obejdzie się bez badań i weryfikacji rzeczywistego zużycia by zlokalizować wyciek energii elektrycznej.

Wyciek energii

Przeciek elektryczny polega na utracie ładunku elektrycznego, zwykle winien jest kabel izolujący, który przetarł się bądź wysłużył. W przypadku wycieku w domu dramatycznie  wzrasta nieskuteczność instalacji elektrycznej, innymi słowy występują straty energii elektrycznej, która widoczna jest na rachunkach za energię elektryczną, a jak wiadomo im więcej jej pobieramy tym więcej płacimy, w tym przypadku niska cena kWh, nas nie ochroni.

Kwestie prawne

Prawo stanowi, że zasilanie krajowe musi być wyposażone w system ochrony,  RCD, lepiej znany jako ratowanie życia. Ten przełącznik automatycznego zawieszania przepływu prądu elektrycznego w instalacji w domu po jego wykryciu zamyka obwód. Ze względu na to, że wyłącznik  różnicowoprądowy wychwytuje pierwszy objaw wycieku elektrycznego  następuje właśnie przerwa w dostawie prądu elektrycznego, warunkiem jest posiadanie nowoczesnego licznika (awaria zasilania musi aktywować się przez centralny licznik).

Elektryczny przeciek, przyczyny

Jakie są przyczyny utraty energii elektrycznej w domu?  Wśród najczęstszych przyczyn (i tych najbardziej finansowo bolesnych z punktu widzenia naprawy) to obecność starych, poprzerywanych kabli elektrycznych, oraz fakt, że zlokalizowanie wycieku jest trudne do wykrycia w całej sieci elektrycznej, ukrytej w ścianach. Na ogół, przyczyny dyspersji elektrycznej związane są z:

  • zbyt stare, niezadbane przewody, często źle dobrane do danej instalacji
  • instalacja elektryczna bez uziemienia
  • niewłaściwa konstrukcja elektryczna, niezgodna z prawem
  • przewody elektryczne podłączone są tak, że brak w nich jednolitości (różne kable)
  • problemy w zakładzie izolacji – zaruszały izolator na kablu
  • odkryte gniazda, wyłączniki, przełączniki
  • niestosowanie się do bezpieczeństwa w użytkowaniu urządzeń gospodarstwa domowego zbyt wiele urządzeń podłączonych do jednego gniazdka bądź fazy

Jak przeprowadzić badanie sieci

Badania wycieku elektrycznego jest możliwe za pomocą dwóch instrumentów, miernika DMM lub zacisku. W tym artykule zobaczymy, jak wykonać weryfikację  tego  wycieku elektrycznego  za pomocą multimetru cyfrowego.

Narzędzie jest łatwe w użyciu, bezpieczne i można je kupić wydając trochę pieniędzy. Multimetr cyfrowy jest intuicyjny i gotowy do użycia zaraz po rozpakowaniu. Aby użyć multimetru trzeba postępować jak nakazuje instrukcja.

Po badaniu dojdziesz do dwóch założeń:

Jeśli wszystko jest dobrze zaizolowane, na wyświetlaczu multimetru należy odczytać wartość  0:00. W przypadku utraty energii cyfrowy multimetr oznacza inne wartości masz do czynienia z awarią albo kradzieżą energii elektrycznej, na tej samej linii do, której jesteś podpięty.

Zielona energia od dostawcy?

Masz możliwość zakupu energii odnawialnej, bezpośrednio od dostawcy energii, niezależnego wytwórcy czystej energii, lub za pośrednictwem certyfikatów energii odnawialnej. 

Przemysł energii elektrycznej zmienia się z roku na rok. Od mają, kiedy to w życie weszła ustawa o odnawialnych źródłach energii ponad 30% klientów ma możliwość zakupu odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od dostawcy prądu. Obecnie każdy sprzedawca ma możliwość zakupu certyfikatów energii odnawialnej. Takie świadectwo energetyczne określane jest, jako „zielony certyfikat” lub „świadectwo czystej energii”.

Zakup Świadectw

Wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zapewniają muszą wnieść opłatę za zielone certyfikaty. Wówczas pozwala to spełniać normy środowiskowe,  klient natomiast zapłacić niewielką premię w zamian za  otrzymywanie energii elektrycznej z czystych, odnawialnych źródeł energii. Koszt  obejmuje zwiększone koszty ponoszone przez dostawcę energii, niestety, płaci za to odbiorca, a koszt zielonych certyfikatów musi uiścić każdy sprzedawca.

Konkurencyjny rynek

Obecnie odbiorcy z całego kraju, mogą zmienić sprzedawcę energii, nie mają możliwości dopasowania wytwórcy czy dystrybutora. Tak jak przemysł telefonii komórkowej został odnowiony, tak niektóre państwa przekształcają przemysł energii elektrycznej w celu umożliwienia konkurencji wśród sprzedawców energii elektrycznej. W niektórych z europejskich państw, czyste agregaty prądotwórcze, które specjalizują się w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wykorzystują ten element jako reklamę aby sprzedawać czyste produkty energetyczne dla klientów indywidualnych, komercyjnych, jak i hurtowych. W Polsce po podłączeniu do sieci dystrybucyjnej nikt nie może wskazać, kto otrzyma prąd od „zielonego wytwórcy.”

Wysiłki zmierzające do sprzedaży czystej energii są skierowane do konsumentów, którzy zdecydowali się zapłacić nieco więcej, za produkt, który odzwierciedla ich wartości przyrodniczych. Zanim w Polsce dojdzie do możliwości ustalenia wytwórcy musi dojść do głębokich zmian w energetyce.

Zielone certyfikaty

Zakup zielonych certyfikatów pozwala przyczynić się do generowania czystej, odnawialnej energii nawet, jeśli nie można kupić czystej energii od dostawcy energii lub z czystego generatora energii na rynku konkurencyjnym. Odbiorcy o statusie przedsiębiorcy przemysłowego, mogą wnieść do Prezesa URE wniosek o to by znaleźć się na liście podmiotów o tym statusie. Wówczas atrybut ten pozwala na umorzenie części kwoty potrzebnej na zakup zielonych certyfikatów. Oszczędności z tego tytułu mogą wynosić od 15-80 proc. Obecnie certyfikaty wydaje prezes URE,  podmiotem poświadczający o tym, że energia pochodzi z odnawialnych źródeł jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, który jest podmiotem przyłączającym  i odbierającym energię do sieci znajdującej się na jego terenie.

Energia odnawialna, skąd pochodzi?

Energia odnawialna, to pojęcie ma bardzo pozytywne skojarzenia. Chociaż istnieje wiele form energii odnawialnej, to słysząc to pojęcie zawsze w myślach mamy wiatraki albo, solary. Są to, co prawda różne źródła pozyskiwania energii, to większość z tych odnawialnych źródeł energii zależy w ten czy inny sposób na działanie promieni słonecznych. Wiatr i elektrownie wodne są bezpośrednim wynikiem różnicy ogrzewania powierzchni Ziemi, co prowadzi do poruszania się wirnika, zasilania generatora i przekształcenia energii mechanicznej w elektryczną. Energia słoneczna jest bezpośrednim wynikiem konwersji światła słonecznego za pomocą paneli i kolektorów. Biomasa to nic innego jak przechowywana energia światła słonecznego zawarta w roślinach, bez niej przecież nie urosną. Innym odnawialnym źródłem energii, które nie zależy od światła słonecznego to energia geotermalna, która jest wynikiem rozpadu radioaktywnego w skorupie ziemi, w połączeniu z energią pływów, które jest konwersją energii grawitacyjnej.

Solar Energy

Ta forma energii opiera się na mocy syntezy jądrowej, jak pochodzi  z jądra Słońca, czyli energii słonecznej. Energia ta może być pobierane i przekształcana na kilka różnych sposobów. Zakres wykorzystania zaczyna się od słonecznego ogrzewania wody za pomocą kolektorów słonecznych lub bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego i przetwarzania na energię elektryczną przy użyciu lustra lub ogniw fotowoltaicznych.

Energia wietrzna

Ruch w atmosferze jest napędzany przez różnicę temperatury jaka jest na powierzchni Ziemi. Energia wiatrowa może być stosowana do pompowania wody lub wytwarzania energii elektrycznej, ale wymaga dużego zapotrzebowania powierzchniowego w celu wytworzenia dużej ilości energii. Fermy wiatrowe powstają w skupiskach, na terenach, na których nie opłaca się uprawiać roli. Mapa Polski wskazuje, że najdogodniejsze warunki występują na północy i południu kraju. Wiatraki stawiane bez pozwolenia nie nie uzyskają akceptacji dystrybutora i nie będą podłączone do sieci. Problem elektrowni wietrznych pojawia się zwykle kiedy wiatrak znajduje się za blisko obszarów zabudowanych. Mieszkańcy występują o odszkodowania za wiatrak w sąsiedztwie, czyli za obniżenie wartości ich działki.

Energia wodna

Ta forma wykorzystuje potencjał grawitacyjny, podwyższone wody, które zostały „przyniesione” z oceanów przez światło słoneczne. Większość dostępnych lokalizacji dla elektrowni wodnych są już stosowane w krajach rozwiniętych. Woda nie tylko napędza turbinę, ale także chłodzi generatory, dlatego aby powstała elektrownia należy zagospodarować spory kawałek akwenu wodnego.

 Biomasa

Takie jest określenie dla energii pochodzącej z roślin. W tej postaci energia wykorzystywana  jest bardzo na całym świecie. Niestety, najbardziej popularne jest palenie drzew w celu pozyskania ciepła. Proces ten uwalnia dużą ilością gazów dwutlenku węgla do atmosfery i jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do niezdrowego powietrza.. Niektóre z bardziej nowoczesnych form energii z biomasy wynikają z generacji metanu i produkcji alkoholu. Biomasa jako produkt pochodzenia roślinnego nie zawiera w sobie wielu kalorii, dlatego nie może zastąpić węgla.

Wodór i ogniwa paliwowe

Nie są to odnawialne źródła energii, ale potrafią zaspokoić spore zapotrzebowanie. Wodór może być spalany jako paliwo. To czyste spalanie paliwa może oznaczać znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia w miastach. Atom wodoru, można stosować w ogniwach paliwowych, które są podobne do baterii wykorzystywanych do zasilania silnika elektrycznego. W każdym przypadku znaczącej produkcji wodoru wymaga to obfity mocy. Ze względu na potrzeby energii do wytworzenia początkowego wodoru, wynik jest przenoszenie zanieczyszczeń z miast do elektrowni. To chłodzenia reaktora potrzebne są duże ilość wody, dlatego elektrownie zwykle znajdują się obok zbiorników wodnych.

Inne formy energii. Energia z pływów, oceanów i gorącej fuzji wodoru są inne formy, które mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej. Każdy z nich jest omówiony szczegółowo w końcowy wynik jest, że każdy cierpi z jednego lub innej istotnej wady i nie można powoływać się w tym czasie, aby rozwiązać kryzys nadchodzącą energii.