Smart  – przedsionek rynku prosumenckiegomart   – przedsionek rynku prosumenckiego

Licznik smart (inteligentne) to nie tylko pierwszy krok do polepszania systemu energii, ale otwarcie drzwi dla małych, domowych wytwórców. Rynek energii był przez wiele lat zamknięty, od 2007 roku możemy zmienić sprzedawcę energii, od tego czasu wyodrębnił się podział na dystrybucję, sprzedawców, czy odbiorców i każdy z tych podmiotów ma swoją role na rynku energii. Zmiany na rynku energii mają przyczynić się do polepszenia statusu prosumenta, to ten podmiot ma aktywnie uczestniczyć w rynku rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Rynek zarówno elektrowni wiatrowych, słonecznych, i tych zasilanych paliwami takim jak gaz czy biomasa, ma zacząć się rozrastać.

Inteligentny Licznik ma pomagać zmniejszyć pobór energii

Rozwój elektroniki i technologii widoczny jest  w na każdym polu, niestety energetyka zawodzi. Licznik smart jest pierwszym korkiem ku poprawie, znikną prognozowane rachunki, nieregularne odczyty, czy fakturowanie co pół roku.  Polskie Sieci Energetyczne i inni dystrybutorzy potrzebują sieci informacyjnej, informacje powinny być przesyłane od odbiorcy do dystrybutora i odwrotnie, oraz od dystrybutorów do dystrybutorów, jak i od PSE do dystrybutorów wraz z możliwością odpowiedzi w drugą stronę. Liczniki zapewnij aa komunikacją światłowodową. Zdecentralizowanie i zrównoważenie podaży dzięki licznikom będzie trudne, jednak nie jest niemożliwe, o tym była mowa w poprzednim artykule inteligentne liczniki. Licznik ma być narzędziem integracji, poprzez którą sieć odnawialnych źródeł ma zostać połączona, tak aby operatorzy sieci mogli zarządzać powstałą energią, dbać o bezpieczeństwo i efektywne wprowadzenie energii do obrotu.

Liczniki inteligentne w końcowej fazie

Polska jest po fazie zakończonych testów inteligentnych urządzeń pomiarowych, okazuje się, że przebiegły pomyślnie. Wszystkie trzy etapy zostały przedstawione. Przyjęto rozporządzeniem unijną dyrektywę, mówiącą o unowocześnieniu i wprowadzeniu liczników. W krajowym prawie znalazły się wytyczne techniczne, regulacyjne jak i organy sterujące procesem wdrażania i ochrony odbiorców. Zobowiązani do zmiany zostali dystrybutorzy, mają wywiązać się z obowiązku do 2020 roku.

Inteligentne liczniki narzędziem do oszczędzania energii

Czym jest inteligentny licznik

Licznik to urządzenie, które mierzy ilość pobranej energii, licznik inteligentny ma dodatkowo inne funkcje. Główną zaletą jest jego komunikacja z dostawcą energii w czasie rzeczywistym po to aby móc przekazywać mu informację o aktualnym poziomie zużycia energii, zagrożeniach, awariach czy zmianie napięcia. Dlaczego, monitorowanie zużycia jest takie ważne, ma pomóc nie tylko w kontrolowaniu ruchu energii ale kontrolować popyt i podaż energii na rynku w odpowiednich godzinach, porach roku czy u danej grupy odbiorców. Licznik ma też pomagać odbiorcy, dokładne monitorowanie zużycia sprawi, że odbiorca zapłaci za fizycznie pobraną energię a nie ja dotąd za prognozę. Inteligencja licznika polega na łączeniu wielu funkcji,  przypadku awarii, czy wystąpienia skoków napięcia licznik odetnie źródło prądu aby nie uszkodzić urządzeń.

Optymalizacja kosztów a zużycie energii

Przekazywanie danych d dystrybutorów systemem informatycznym, nie spotkało się z aprobatą odbiorców, głównie ze względu na to, że mogą one trafić w niepowołane ręce. Skoro licznik wykaże prawie zerowe zużycie, kiedy nie będzie nas w domu (działać będzie lodówka), to wniosek nasuwa się sam, nikogo nie ma w domu. Fakt, że mają one pomóc odbiorcy oszczędzać i przyczyniać się do optymalizacji zużycia energii, tj. wyrównania różnic między zapotrzebowaniem na moc w szczycie i poza szczytem, miał przekonać to tych urządzeń.

Niezbędny element systemu

Inteligentne urządzenia mają pojawić się w 90 proc. domach do 2020 roku, takie dyrektywy nakłada wspólnota. Urządzenia, chociaż chwalone za swoje nowoczesne funkcje, niewiele zdziałają jeżeli odbiorcy nie zaczną stosować się do pro ekonomicznych zachowań, a ceny na indywidualnym rynku energii nie zostaną uwolnione.

Prąd – specyficzny towar

Energia jest towarem, niezależnie od podaży popyt na nią ciągle wzrasta. Im większy popyt tym ceny prądu powinny być mniejsze, niestety, w przypadku energii elektrycznej na poziom cen składa się coś innego. Polski rynek energii jest bardzo specyficzny, pomimo spadku cen hurtowych, odbiorcy za energię nadal płacą ustalone stawki, nawet otrzymują informacje o podwyżkach. Nikt o ty nie mówi, ale aby liczniki mogły coś zmienić, należałoby wprowadzić zmianę ceny, kiedy licznik powiadomi o znacznym popycie , zmienia się stawka. Ta w szczycie zawsze wykazuje większą. Okazuje się, że taryfy noce (dwustrefowe) chociaż obowiązują w ofercie sprzedawców, to nie są wybierane przez odbiorców. Jak miałby działać licznik? Gdyby ceny zmieniały się wraz z notowaniami towarowej Giełdy Energii, to urządzenie poinformowało by mnie, że teraz jest dobry moment na upieczenie ciasta. Niestety, odbiorcy nie są aż tak mobili, nie każdy ma czas, ochotę i wiedzę by dostosowywać się do wymogów licznika. Duże ceny nie spowodowały by zmiany przyzwyczajeń, tylko protesty i próbę obalenia systemu, matka karmiąca dziecko musi wstać, nie wytłumaczy mu, że teraz prąd jest drogi i nie zapali światła i nie podgrzeje mleka. Licznik, jeśli będzie dokładniej mierzył zużycie może jedynie przyczynić się do nabywania przez odbiorców urządzeń bardziej oszczędnych i mniejszego ich eksploatowania.

81 proc. polskiej energii elektrycznej powstaje z węgla

GUS ogłosi, że w 2014 roku spadła produkcja, rok temu Polska zużyła 2853,8 PJ. Nie tylko produkujemy mniej energii, ale także przestajemy aktywnie szukać nowych nośników.

Mniej węgla w polskiej energetyce

Ponad 81 proc. wyprodukowanej energii powstało z węgla kamiennego (61 proc.), węgiel brunatny wykorzystany został jako drugi nośnik w (16,2 proc). Jest to spadek w porównaniu z rokiem 2013, jednak fakt, że zużycie węgla spada nie oznacza, że w produkcji energii przyczyniły się inne źródła, po prostu spadła ilość wyprodukowanej energii.

Nie produkujemy, importujemy

Import energii przewyższył eksport o 2,2 TWh, sprowadzanie energii przyniosło, niestety, ujemny skutek dla sieci energetycznych. Odnotowano ponad 10 TWh straty na 151 TWh sprowadzonych z zagranic. Głównym importerem są Niemcy, Szwecja i Czechy. W mniejszej ilości pobieramy prąd od Słowaków, Rosjan czy z Ukrainy.

OZE nadal nie ma nic do powiedzenia

Pomimo tego, że Polska znajduje się w czołówce producentów „zielonej energii”, to czysty prąd nie starcza na zapotrzebowanie naszych potrzeb. Ogólnie ze wszystkich możliwych źródeł, Polska produkuje zaledwie 9 proc. czystej energii. Dopłaty czy wejście w życie ustawy o OZE to rządowy plan na rozwój rynku „zielonej energii”. Polska musi zainwestować jeszcze wiele aby stać się taką potęgą jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy.

Co jest KW?

Kilowata jest jednostką mocy.  To rzeczywiście 1000 watów mocy. Gdy zobaczysz termin „kilo” lub „K” jest to skrótem od 1000. kilogram wynosi 1000 gramów, kilowat wynosi 1000 watów i 1K to 1000.

 

Więc wiemy, że KW wynosi 1000 watów mocy, ale co to jest moc?

To może wydawać się mylące, ponieważ wykorzystujemy słowo moc w wielu różnych sytuacjach. Możemy powiedzieć coś w stylu, „że wózek ma 400 koni mocy” ”Potrzebuję więcej światła na moim biurku, więc muszę kupić żarówki o większej mocy.” Moc to wielkość fizyczna, a Wal jest jej jednostką, oznacza  pracę 1J (dżula)wykonaną przez urządzenie przez jedną sekundę

 

Potrzebujemy więcej mocy!

Żarówka, na przykład przekształca energię elektryczną w światło i ciepło, jej moc jest mierzona w watach. Co jest dżul? Dżul jest jednostką energii, która jest określona jako energia zużyta do wywierania siły 1 Newtona na 1 metr. Ale mówimy o energii elektrycznej, więc co to ma wspólnego ze stosowania siły na odległość?

Cóż, zdarza się że dżul równy energii elektrycznej wymaganej do przekazywania prądu elektrycznego, dokładniej jednego ampera przez jeden oma odporności na jedną sekundę.

Tempo, w jakim żarówka zamienia energię elektryczną w ciepło i światło jest mierzona w watach, im więcej mocy w watach, tym więcej pobiera się energii elektrycznej, która podaję się w jednostce kWh.

 

Miernik elektryczny. Pomiar kilowatów

Więc załóżmy, że mam 100 watową żarówkę w lampie, na moim ganku, która działa przez cały rok. Jaki jest koszt energii takiej pracy ponoszony co miesiąc?

100 Watt / 1000 = 0,1 kW. Więc żarówka pobiera 1 kWh energii, co 10 godzin (1 kWh / 0.1KW = 10 godzin).

30 dni / miesiąc x 24 godziny / dzień = 720 godzin / miesiąc dzieli się przez 10 godzin / kWh = 72 kWh / miesiąc x  0,10 / kWh =  7,20 / miesiąc, tyle będzie wynosić koszt 1 żarówki, oczywiście o ile nie zmienią się ceny energii.

Co może zrobić płatnik rachunków za prąd?

Są dwa sposoby na obniżenie wysokości rachunku za energię, oba dotyczą obniżenia jednego z czynników mianowicie ceny energii netto albo ilości zużytych kilowatogodzin.

Jak dokonać pierwszego?

Należy stać się świadomym odbiorcą, sprawdzić ile obecnie płacisz ze energię elektryczną, a następnie przejrzeć oferty sprzedawców w celu ustalenia, który z nich ma obecnie najniższą cenę energii na rynku. Jednak obniżenie ceny energii to nie wszystko, warto aby cennik obowiązywał przez jak najdłuższy okres. Uwagę też należy zwrócić na wysokość opłaty handlowej.

Co da nam zmniejszenie zużycia?

Im mniej energii pobieramy tym mniej płacimy, dlatego nie na darmo matki zawsze upominają dzieci aby gasiły za sobą światło. Niestety, obniżenie zużycia to ciężka praca, nie wystarczy pamiętać o tym aby podczas dłuższej przerwy wyłączyć komputer czy telewizor. Musimy też dbać o sprzęt energetyczny, jeśli nie działa prawidłowo z pewnością odnotuje wyższe zużycie. Uważajmy też na tryb czuwania, gdyż bywa zdradliwy, urządzenia także odnotowują pobór energii.

Gdy spadną ceny – to o ile?

Procentowe spadki obserwowane na rynkach energii i polskiej Towarowej Giełdzie Energii spadają. Jesień to dobry czas na dokonywanie zakupów na TGE, ustabilizowała się cena wolumenu, i większość sprzedawców przystępujących do aukcji wie, jaką ilość energii musi zakontraktować.

Niższe ceny energii, kiedy?

Kiedy niższe ceny będzie można zaobserwować w cenach energii oferowanych odbiorcy końcowemu? Spadek cen energii niestety nie będzie podyktowany sytuacją giełdową. Jest to precedens dla obniżek, pomimo niższej ceny zakupu nie można pozwolić sobie na obniżkę cen. Dzieje się tak gdyż sprzedawcy nigdy nie wiedzą ile energii zakontraktować, są pewni jedynie w stosunku do tych klientów którzy mają podpisane długoterminowe umowy. Klient zawsze może zmienić sprzedawcę energii, przy utracie dużej ilości klientów spółka traci, gdyż energii nie można magazynować. Dokonany zakup nadmiernej ilości wolumenu energii staje się przedmiotem na rynku bilansującym.

Dlatego nie ma się co nastawiać na spadek cen energii, chyba że Prezes URE zgodzi się na ustalenia stawek maksymalnych.

Zielona energia od dostawcy?

Masz możliwość zakupu energii odnawialnej, bezpośrednio od dostawcy energii, niezależnego wytwórcy czystej energii, lub za pośrednictwem certyfikatów energii odnawialnej. 

Przemysł energii elektrycznej zmienia się z roku na rok. Od mają, kiedy to w życie weszła ustawa o odnawialnych źródłach energii ponad 30% klientów ma możliwość zakupu odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od dostawcy prądu. Obecnie każdy sprzedawca ma możliwość zakupu certyfikatów energii odnawialnej. Takie świadectwo energetyczne określane jest, jako „zielony certyfikat” lub „świadectwo czystej energii”.

Zakup Świadectw

Wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zapewniają muszą wnieść opłatę za zielone certyfikaty. Wówczas pozwala to spełniać normy środowiskowe,  klient natomiast zapłacić niewielką premię w zamian za  otrzymywanie energii elektrycznej z czystych, odnawialnych źródeł energii. Koszt  obejmuje zwiększone koszty ponoszone przez dostawcę energii, niestety, płaci za to odbiorca, a koszt zielonych certyfikatów musi uiścić każdy sprzedawca.

Konkurencyjny rynek

Obecnie odbiorcy z całego kraju, mogą zmienić sprzedawcę energii, nie mają możliwości dopasowania wytwórcy czy dystrybutora. Tak jak przemysł telefonii komórkowej został odnowiony, tak niektóre państwa przekształcają przemysł energii elektrycznej w celu umożliwienia konkurencji wśród sprzedawców energii elektrycznej. W niektórych z europejskich państw, czyste agregaty prądotwórcze, które specjalizują się w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wykorzystują ten element jako reklamę aby sprzedawać czyste produkty energetyczne dla klientów indywidualnych, komercyjnych, jak i hurtowych. W Polsce po podłączeniu do sieci dystrybucyjnej nikt nie może wskazać, kto otrzyma prąd od „zielonego wytwórcy.”

Wysiłki zmierzające do sprzedaży czystej energii są skierowane do konsumentów, którzy zdecydowali się zapłacić nieco więcej, za produkt, który odzwierciedla ich wartości przyrodniczych. Zanim w Polsce dojdzie do możliwości ustalenia wytwórcy musi dojść do głębokich zmian w energetyce.

Zielone certyfikaty

Zakup zielonych certyfikatów pozwala przyczynić się do generowania czystej, odnawialnej energii nawet, jeśli nie można kupić czystej energii od dostawcy energii lub z czystego generatora energii na rynku konkurencyjnym. Odbiorcy o statusie przedsiębiorcy przemysłowego, mogą wnieść do Prezesa URE wniosek o to by znaleźć się na liście podmiotów o tym statusie. Wówczas atrybut ten pozwala na umorzenie części kwoty potrzebnej na zakup zielonych certyfikatów. Oszczędności z tego tytułu mogą wynosić od 15-80 proc. Obecnie certyfikaty wydaje prezes URE,  podmiotem poświadczający o tym, że energia pochodzi z odnawialnych źródeł jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, który jest podmiotem przyłączającym  i odbierającym energię do sieci znajdującej się na jego terenie.

Energia odnawialna, skąd pochodzi?

Energia odnawialna, to pojęcie ma bardzo pozytywne skojarzenia. Chociaż istnieje wiele form energii odnawialnej, to słysząc to pojęcie zawsze w myślach mamy wiatraki albo, solary. Są to, co prawda różne źródła pozyskiwania energii, to większość z tych odnawialnych źródeł energii zależy w ten czy inny sposób na działanie promieni słonecznych. Wiatr i elektrownie wodne są bezpośrednim wynikiem różnicy ogrzewania powierzchni Ziemi, co prowadzi do poruszania się wirnika, zasilania generatora i przekształcenia energii mechanicznej w elektryczną. Energia słoneczna jest bezpośrednim wynikiem konwersji światła słonecznego za pomocą paneli i kolektorów. Biomasa to nic innego jak przechowywana energia światła słonecznego zawarta w roślinach, bez niej przecież nie urosną. Innym odnawialnym źródłem energii, które nie zależy od światła słonecznego to energia geotermalna, która jest wynikiem rozpadu radioaktywnego w skorupie ziemi, w połączeniu z energią pływów, które jest konwersją energii grawitacyjnej.

Solar Energy

Ta forma energii opiera się na mocy syntezy jądrowej, jak pochodzi  z jądra Słońca, czyli energii słonecznej. Energia ta może być pobierane i przekształcana na kilka różnych sposobów. Zakres wykorzystania zaczyna się od słonecznego ogrzewania wody za pomocą kolektorów słonecznych lub bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego i przetwarzania na energię elektryczną przy użyciu lustra lub ogniw fotowoltaicznych.

Energia wietrzna

Ruch w atmosferze jest napędzany przez różnicę temperatury jaka jest na powierzchni Ziemi. Energia wiatrowa może być stosowana do pompowania wody lub wytwarzania energii elektrycznej, ale wymaga dużego zapotrzebowania powierzchniowego w celu wytworzenia dużej ilości energii. Fermy wiatrowe powstają w skupiskach, na terenach, na których nie opłaca się uprawiać roli. Mapa Polski wskazuje, że najdogodniejsze warunki występują na północy i południu kraju. Wiatraki stawiane bez pozwolenia nie nie uzyskają akceptacji dystrybutora i nie będą podłączone do sieci. Problem elektrowni wietrznych pojawia się zwykle kiedy wiatrak znajduje się za blisko obszarów zabudowanych. Mieszkańcy występują o odszkodowania za wiatrak w sąsiedztwie, czyli za obniżenie wartości ich działki.

Energia wodna

Ta forma wykorzystuje potencjał grawitacyjny, podwyższone wody, które zostały „przyniesione” z oceanów przez światło słoneczne. Większość dostępnych lokalizacji dla elektrowni wodnych są już stosowane w krajach rozwiniętych. Woda nie tylko napędza turbinę, ale także chłodzi generatory, dlatego aby powstała elektrownia należy zagospodarować spory kawałek akwenu wodnego.

 Biomasa

Takie jest określenie dla energii pochodzącej z roślin. W tej postaci energia wykorzystywana  jest bardzo na całym świecie. Niestety, najbardziej popularne jest palenie drzew w celu pozyskania ciepła. Proces ten uwalnia dużą ilością gazów dwutlenku węgla do atmosfery i jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do niezdrowego powietrza.. Niektóre z bardziej nowoczesnych form energii z biomasy wynikają z generacji metanu i produkcji alkoholu. Biomasa jako produkt pochodzenia roślinnego nie zawiera w sobie wielu kalorii, dlatego nie może zastąpić węgla.

Wodór i ogniwa paliwowe

Nie są to odnawialne źródła energii, ale potrafią zaspokoić spore zapotrzebowanie. Wodór może być spalany jako paliwo. To czyste spalanie paliwa może oznaczać znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia w miastach. Atom wodoru, można stosować w ogniwach paliwowych, które są podobne do baterii wykorzystywanych do zasilania silnika elektrycznego. W każdym przypadku znaczącej produkcji wodoru wymaga to obfity mocy. Ze względu na potrzeby energii do wytworzenia początkowego wodoru, wynik jest przenoszenie zanieczyszczeń z miast do elektrowni. To chłodzenia reaktora potrzebne są duże ilość wody, dlatego elektrownie zwykle znajdują się obok zbiorników wodnych.

Inne formy energii. Energia z pływów, oceanów i gorącej fuzji wodoru są inne formy, które mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej. Każdy z nich jest omówiony szczegółowo w końcowy wynik jest, że każdy cierpi z jednego lub innej istotnej wady i nie można powoływać się w tym czasie, aby rozwiązać kryzys nadchodzącą energii.

Złe praktyki psują rynek

Na nieświadomości można się dorobić,  na takim założeniu bazuje wiele firm nie tylko z branży energetycznej. Aby nie dać się zmanipulować musimy poszerzać nasza wiedzę nie tylko na tematy, które nas interesują ale zwłaszcza na te, które wydają nam się mało znaczące, bądź wydaje nam się, że w tym przypadku jesteśmy pod ochroną.

Płacimy rachunki za energię ale nie przywiązujemy wagi do tego kto jest naszym sprzedawcą energii, irytują nas jedynie podwyżki, na które nie mamy wpływu. Komu jak komu ale firmie energetycznej ufamy, gdzieś w głowie zakodowane mamy dwie drogi myślenia.

Nie postąpię tak jak mówi mi podający się za przedstawiciela mojej firmy energetycznej człowiek, który zadzwonił do moich drzwi to odetną mi prąd, albo zapałce więcej i w sumie nie wiadomo co gorsze.

Drugie rozumowanie opiera się na zaufaniu, spółki obrotu, dystrybutorzy, sprzedawcy who is who na rynku energii nie wiadomo. Energetyka do kolos, a że kiedyś wszystko było państwowe PGR, PGE, PKP wszystko wrzucamy do jednego worka. Ufamy przedstawicielowi, tak jak ufamy państwu, bo władza nie ważne jak by nie była ma swoje procedury, wymagania i lepiej dla świętego spokoju podpisać. Skoro większość udziałów w spółkach energetycznych obejmuje skarb państwa to tym bardziej pan z elektrowni jak go potocznie nazywamy nie będzie chciał nas oszukać.

Okazuje się, że nasza niewiedza może być wykorzystana przeciwko nam. Ludzie dzwoniący do nas czy też przychodzący do naszego domu stosują przeróżne metody naciągania. Obniżenie rachunków jest jedną z nich, jednak zasłanianie się niższą ceną kWh, która faktycznie jest niższa, jednak wysoka opłata handlowa naliczana w cyklu miesięcznym przy niewielkim zużyciu nigdy się nie wypłaci. Umowy zwykle podpisywanie są na długi okres, naliczenie nie następuje jak dotąd (nie zawsze) co miesiąc czy dwa. Faktura jest rozliczeniem prognozowanym, płacimy a pod koniec roku rozliczeniowego, czyli gdzieś w okolicy daty zmiany sprzedawcy energii dystrybutor przesyła faktyczne rozliczenie do sprzedawcy a ten rozlicza nas za rzeczywiste zużycie. Wówczas na rachunku widoczna siej spora niedopłata, którą należy uiścić.

Aneks do umowy czy dopełnieni formalności z błahych powodów takich jak zmiana adresu siedziby, nazwy czy wymiana licznika to najczęstsze powody jakie podają nieuczciwi sprzedawcy. Podpis jaki składa nieświadomy odbiorca kosztuje go nie tylko pieniądze ale i wiele nerwów.

Obce też jest nam pojęcie pośrednika w sprzedaży energii,  firmy zajmujące się akwizycją czy prowadzeniem telefonicznego pozyskiwania klientów nawiązują współpracę ze sprzedawcą i działając pod jego marką zdobywają klienta. Sprzedawać można nie tylko prąd, usługi telefoniczne, Internet czy konto w banku, katalog nie jest zamknięty, tam gdzie w grę idzie rozliczanie pieniężne za efekty (zdobytego klienta) jak widać nie ma sentymentów.

Podłączenie prądu do nieruchomości

Nikogo nie można pozbawić prawa do korzystania z energii elektrycznej. Co jednak gdy nasza działka jest nieuzbrojona albo nabyliśmy mieszkanie w stanie deweloperskim, czy któryś z tych powodów sprawi, że energia do nas nie popłynie?

Deweloper ma obowiązek oddać nam kompletną dokumentację dotyczącą wszystkich mediów w mieszkaniu. Prowadząc połączenie deweloper musiał już postarać się o zgodę na doprowadzenie przyłącza. Wystarczy więc jeśli zawnioskujemy do dystrybutora o przyłączenie do sieci, musimy określić w nim moc, określaną w kwh oraz uiścić opłatę. Deweloperzy czasem dokonują kompleksowej usługi więc ciężar doprowadzenia energii przejmują na siebie, by uniknąć bieganiny sprawdźmy w umowie po czyjej stronie znajdował się obowiązek doprowadzenia przyłącza. Oczywiście umowa na odbiór energii musi zostać podpisana przez faktycznego odbiorcę, bo to na niego przyjdą faktury.

Samoistny posiadacz domu ma dużo gorzej, cały proces o dostęp do energii rozpoczyna wniosek o określenie warunków przyłącza, na które należy poczekać 30 dni. Kiedy dystrybutor już je prześle są ważne dwa lata. Do wypełnienia wniosku należy się przyłożyć, moc przyłączeniowa, prognozowane zużycie czy rodzaj instalacji to niektóre z danych jakie są nieodzowne. Oczywiście wniosek musi zostać opłacony. Wraz z wnioskiem musimy załączyć wiele dokumentów np. akt własności czy mapkę działki.

Działka nieuzbrojona czyli tak, na której nie ma przyłącza energetycznego, jego wykonanie może znacznie przedłużyć termin prac. Niestety praktyka pokazuje, że obecnie na energię w domu trzeba czekać nawet 160 dni, a wszystko zależy od dystrybutora i jego pracowników wykonujących zadanie. Działka ulokowana niedaleko słupa energetycznego to dobra inwestycja, wówczas unikniemy problemów przeciągnięciem prądu droga napowietrzną.

O samodzielnym wykonaniu przyłącza możemy zapomnieć, oczywiście nie ma przeszkód w tym by wykonać instalację elektryczną samodzielne, ta jednak zaczyna się zaraz za licznikiem elektrycznym a za jego założenie odpowiada dystrybutor. 

Chcesz wiedzieć więcej o energii elektrycznej, zacznij zdobywać wiedzę, bo wkrótce zwiększy się jej zapotrzebowanie