OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego

Po wyodrębnieniu zadań na rynku energii, Zakłady Energetyczne, które zajmowały się zarówno sprzedażą jak i dystrybucją energii zostały przekwalifikowane. Obecnie część ich zadań dotyczących dystrybucji przejęli Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, w skrócie OSD.

Definicja OSD

Nie ma definicji OSD to po prostu przedsiębiorstwo energetyczne, poza szeregiem ustawowych zasad, których, to głównym zadaniem jest dystrybucja energii elektrycznej. Ruch w systemie dystrybucyjnym, bilansowanie energii, prace remontowe jaki i ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem funkcjonowania systemu dystrybucyjnego.

Największymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego w Polsce są:

  • PGE Dystrybucja S.A.,
  • Tauron Dystrybucja S.A.,
  • Energa-Operator S.A,
  • Enea Operator Sp. z o.o,
  • RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Granice ich obszarów nie pokrywają się z województwami, w obrębie jednego mogą działać nawet dwie spółki dystrybucyjne. Jednak nigdy na jednym terenie usług nie będą świadczyć dwa podmioty, aby uniknąć plątaniny kabli nad głową.

Zadania i obowiązki OSD

Obowiązki dystrybutora są wypisane w ustawie, tak do najważniejszych zadań i obowiązków OSD należą:

Efektywne prowadzenie sieciowego ruchu w sieci dystrybucyjnej – niezawodność dostaw, wysoka jakość dostarczanej energii elektrycznej,

Współpraca z pozostałymi OSD lub firmami energetycznymi w zakresie zapewnienia spójności funkcjonowania elektroenergetycznych systemów,

Zarządzanie mocą wytwórczych jednostek, które są przyłączone do dystrybucyjnej sieci (oprócz jednostek o mocy równej lub wyższej 50 MW),

Zadania z zakresu bilansowania systemu,

Zarządzanie przepływami prądu w dystrybucyjnej sieci oraz współpracą w tym zakresie z operatorem systemu przesyłowego,

Pokrywanie strat w przesyle energii elektrycznej,

Informowanie użytkowników sieci i innych operatorów systemów o warunkach, na jakich są świadczone usługi dystrybucji prądu,

Realizacja umów, jakie zawarli odbiorcy z dostawcą oraz z sprzedawcą i dostawcą na podstawie umowy kompleksowej. Za realizację uważa się m.in. pozyskiwanie i przekazywanie danych pomiarowych, opracowywanie i udostępnianie profili zużycia odbiorcom, udostępnianie danych o planowanym i faktycznym zużyciu prądu, a więc odczyty urządzeń pomiarowych, wdrażanie procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej,

Pobieranie opłat dystrybucyjnych, które są wyszczególnione na fakturach za prąd. Są to opłaty naliczane za pobrane kilowatogodziny (cena 1 kWh ustalana jest w taryfie dystrybucyjnej), niektóre z opłat naliczane są w cyklu miesięcznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>